Kosten en vergoeding

Kosten leefstijltraining

Voor de groepsbijeenkomsten betaal je 6 x €40,- = €240,- . Voor het individuele voorgesprek en het eindgesprek betaal je 2 x €80,- aan Corinne of aan Nathalie. Deze kosten kun je deels vergoed krijgen van je zorgverzekeraar, mits je aanvullend verzekerd bent. De kosten voor de training bedragen dus in totaal € 400,- waarvan je mogelijk een deel terugkrijgt. Let op: je blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling. Deze gebeurt vóoraf. Bij afhaken vindt geen restitutie plaats, tenzij anders is afgesproken. Informeer jezelf altijd vooraf!

 

Kosten individuele begeleiding

Wanneer je individueel begeleid wilt worden, betaal je per sessie €95,- die je mogelijk vergoed krijgt via jouw aanvullende polis. Leefstijlverandering valt onder preventie. Preventie valt niet onder de GGZ. Wanneer je aanvullend verzekerd bent, krijg je een deel van de sessies vergoed, in het kader van psycho-sociale therapie. Je hebt dan geen verwijzing van je huisarts nodig.

 

Wanneer je jouw leefstijl wilt veranderen omdat je ongezonde gewoontes voortkomen uit een somatoforme stoornis, chronische pijn, een angststoornis of een depressie, dan valt de begeleiding mogelijk wel onder Generalistische Basis GGZ. Hierover oordeelt je huisarts, die dan een verwijzing schrijft bestemd voor Generalistische Basis GGZ.

Je kunt zelf vaststellen of deze kosten opwegen tegen de kosten van de gewoonte die je wilt veranderen. Hoeveel geld besteed je per maand aan de ongezonde gewoonte? Welke prijs betaal je nog meer? Wat is de gezondheidswinst die je kunt boeken door een gewoonte te veranderen?Soms wil je werkgever een bijdrage  betalen om jou gezond en fit te houden. Hoe we dat kunnen aanvragen kunnen we samen bespreken.